Hopp til innhaldet

Norangsdalen

Norangsdalen Møre og Romsdal

Dal i Ørsta kommune.

NRKs gamle stadnamnarkiv vart laga rundt 1960. Arkivet har tilrådd uttale for 2000 ulike stadnamn i Noreg. Nedanfor finn du tilrådd uttale frå det gamle arkivet. Ver merksam på at uttale av stadnamn kan endre seg over tid. Uttalen nedanfor var korrekt i 1960, men kan ha endra seg fram til våre dagar. Dersom du er usikker: Dobbeltsjekk med Norsk stadnamnleksikon og bruk sunn fornuft!

Stadnamnet på kortet er feilstava eller har fått endra skrivemåte.
Korrekt namn i dag er Norangsdalen.

Norangdal, Møre og Romsdal

nor-ang-dal  

Norangsdalen har koordinatane 62.18122, 6.68649

Relaterte oppføringar