Hopp til innhaldet

NRKs ordliste på funksjonshemmetfeltet

Et utvalg ledet av Paal Richard Peterson har kommet med et forslag til hvordan vi omtaler funksjonshemmede i NRK. Språkstyret støtter arbeidet og oppfordrer alle til å bruke rådene. Utvalget skriver selv: Mange journalister synes det er vanskelig å lage journalistikk på funksjonshemmetfeltet. Noen ord som tidligere ble brukt, oppleves i dag som nedsettende og stigmatiserende, og ulike grupper ser…

Brexit eller brexit?

Språkrådet tilrår at vi skriv brexit med liten b, sidan det ikkje er eit særnamn. Meir om dette på nettsidene til sprakradet.no    

Fotball-EM: Uttaleguide

Sporten og spåkkontakt Geirmund har laga denne uttaleguiden til fotball-EM. Dersom du veit noko som gjeld uttale og fotball-EM  som burde ha vore med på lista, så tek du kontakt med Geirmund. Gruppe A Frankrike: Kjelde: Merete Jansen, perm frå NRK Dagsnytt, nå i NRKJ. Trykkmarkering i versalar. Fint om vi kan unngå engelsk uttale på f.eks.Pogba. Målvakter: Hugo Lloris…

Uttale av namn

Vi prøver å uttala namn slik som den som eig namnet, eller dei som bur ein stad, uttalar namna. Unnatak: Nokre namn har ein så innarbeidd uttale at vi skapar større forvirring enn forståing om vi endrar uttalemåte. I slike tilfelle held vi oss til vanleg norsk seiemåte.

Uttrykk vi snublar i

I farten hender det at ord og faste uttrykk kjem litt skeivt ut. Vi blandar rett og slett saman fleire uttrykk. Døme 1: Utarte betyr at noko utviklar seg til noko verre. Noko kan utarte, men det utartar seg aldri.  Vi kan derimot seia at demonstrasjonen utarta. Dette vert ofte blanda med Arte seg, som betyr å utvikla seg eller ta…

Elev eller student?

Av og til bruker vi feil nemning på dei vi snakkar om. Eitt døme er at vi blandar elevar og studentar. Ein elev er ein person som går på barne-, ungdoms- eller vidaregåande skule. Ein student er ein person som studerer ved ein høgskule eller eit universitet. Til dømes er det tidlegare studentar ved Westerdals som krev å få tilbakebetalt…

Stor og små bokstavar

Når du set saman eit samnamn og eit særnamn (eigennamn) og særnamnet kjem sist, skal det vera bindestrek mellom dei to ledda, og begge orda skal ha stor bokstav. Distrikts-Noreg, Skule-Noreg, Sør-Noreg. Når du set saman eit særnamn og eit samnamn: særnamnet kjem først og dette framstår som eit særnamn, så skal orda skrivast saman og ha stor førebokstav: Oslomarka,…

Språkdrypp fra Dagsnytt i april

Dagsnytts språkdrypp i april: ** Familien til 13-åringen som døde i Valdres ber oss slutte å bruke formuleringen "ble funnet død." De mener det gir inntrykk av at politiet brøt seg inn og fant henne. Moren var sammen med 13-åringen og var den som ringte politiet. Si heller "13-åringen som døde på en hytte i Valdres nyttårsaften." ** Noen av…