Hopp til innhaldet

Åbenrå i Danmark

Åbenrå, by i Danmark.Uttale: [åben´rå:]Les meir om nordiske stadnamn.

Ålborg i Danmark

Ålborg, by i Danmark.Uttale: [`å:lbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Allerød i Danmark

Allerød, kommune i Danmark.Uttale: [`allerød]Les meir om nordiske stadnamn.

Als i Danmark

Als, øy i Danmark.Uttale: [als]Les meir om nordiske stadnamn.

Amager i Danmark

Amager, øy i Danmark.Uttale: [`a:mager]Les meir om nordiske stadnamn.

Anholt i Danmark

Anholt, øy i Danmark.Uttale: [`anhålt]Les meir om nordiske stadnamn.

Ansager i Danmark

Ansager, by i Danmark.Uttale: [´ansager]Les meir om nordiske stadnamn.

Arreskov Sø i Danmark

Arreskov Sø, innsjø i Danmark.Uttale: [`arreskåv ´sø:]Les meir om nordiske stadnamn.

Arresø i Danmark

Arresø, den største innsjøen i Danmark.Uttale: [`arresø]Les meir om nordiske stadnamn.

Års i Danmark

Års, by i Danmark.Uttale: [års]Les meir om nordiske stadnamn.

Ærø i Danmark

Ærø, øy i Danmark.Uttale: [`æ:rø]Les meir om nordiske stadnamn.

Bagsværd i Danmark

Bagsværd, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`ba:gsvær]Les meir om nordiske stadnamn.

Blåvands Huk i Danmark

Blåvands Huk, det vestlegaste punktet i Danmark.Uttale: [blåvans´hu:k]Les meir om nordiske stadnamn.

Blokhus i Danmark

Blokhus, badestad i Danmark.Uttale: [`blåkkus]Les meir om nordiske stadnamn.

Bornholm i Danmark

Bornholm, øy i Danmark.Uttale: [born´hålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Brande i Danmark

Brande, by i Danmark.Uttale: [`brande]Les meir om nordiske stadnamn.

Brædstrup i Danmark

Brædstrup, landsby i Danmark.Uttale: [´brenstrup]Les meir om nordiske stadnamn.

Brovst i Danmark

Brovst, by i Danmark.Uttale: [bråvst]Les meir om nordiske stadnamn.

Brørup i Danmark

Brørup, stasjonsby i Danmark.Uttale: [´brø:rup]Les meir om nordiske stadnamn.

Christiania i Danmark

Christiania, bydel i København, Danmark.Uttale: [kristi´a:nia]Les meir om nordiske stadnamn.

Dianalund i Danmark

Dianalund, stasjonsby i Danmark.Uttale: [diana´lunn]Les meir om nordiske stadnamn.

Espergærde i Danmark

Espergærde, stasjonsby i Danmark.Uttale: [esper`gæ:re]Les meir om nordiske stadnamn.

Esrum i Danmark

Esrum, landsby i Danmark.Uttale: [`essrum]Les meir om nordiske stadnamn.

Fåborg i Danmark

Fåborg, by i Danmark.Uttale: [`få:bårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Fakse Bugt i Danmark

Fakse Bugt, bukt ved Sjælland, Danmark.Uttale: [`fakse ´bokt]Les meir om nordiske stadnamn.

Fakse i Danmark

Fakse, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`fakse]Les meir om nordiske stadnamn.

Falster i Danmark

Falster, øy i Danmark.Uttale: [´falster]Les meir om nordiske stadnamn.

Fredensborg i Danmark

Fredensborg, stasjonsby i Danmark.Uttale: [´fre:densbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Furesøen i Danmark

Furesøen, innsjø i Danmark .Uttale: [`fu:resøn]Les meir om nordiske stadnamn.

Fyn i Danmark

Fyn, øy i Danmark; fynbu/fynbo, fynsk.Uttale: [fy:n]Les meir om nordiske stadnamn.

Ganløse i Danmark

Ganløse, landsby i Danmark.Uttale: [`gannløse]Les meir om nordiske stadnamn.

Gedser i Danmark

Gedser, ferjehamn i Danmark.Uttale: [`gesser]Les meir om nordiske stadnamn.

Gilleleje i Danmark

Gilleleje, stasjonsby i Danmark.Uttale: [gille`leie]Les meir om nordiske stadnamn.

Gråsten i Danmark

Gråsten, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`grå:sten]Les meir om nordiske stadnamn.

Grenå i Danmark

Grenå, by i Danmark.Uttale: [`gre:nå]Les meir om nordiske stadnamn.

Gudenåen i Danmark

Gudenåen, den lengste elva i Danmark .Uttale: [´gu:denåen]Les meir om nordiske stadnamn.

Gudhjem i Danmark

Gudhjem, by i Danmark.Uttale: [`gu:djem]Les meir om nordiske stadnamn.

Hadsund i Danmark

Hadsund, by i Danmark.Uttale: [had´sunn]Les meir om nordiske stadnamn.

Hammel i Danmark

Hammel, rutebilknutepunkt i Danmark.Uttale: [`hammel]Les meir om nordiske stadnamn.

Hammerum i Danmark

Hammerum, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`hammerum]Les meir om nordiske stadnamn.

Hanstholm fyr i Danmark

Hanstholm fyr, fyrtårn i Danmark.Uttale: [`hansthålm ´fy:r]Les meir om nordiske stadnamn.

Hanstholm i Danmark

Hanstholm, kommune i Danmark.Uttale: [`hansthålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Hedehusene i Danmark

Hedehusene, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`he:dehusene]Les meir om nordiske stadnamn.

Herfølge i Danmark

Herfølge, stasjonsby i Danmark.Uttale: [hær`følle]Les meir om nordiske stadnamn.

Herritslev i Danmark

Herritslev, landsby i Danmark.Uttale: [`herritslev]Les meir om nordiske stadnamn.

Himmerland i Danmark

Himmerland, landskap i Danmark.Uttale: [`himmerlann]Les meir om nordiske stadnamn.

Højen i Danmark

Højen, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`høien]Les meir om nordiske stadnamn.

Ilskov i Danmark

Ilskov, by i Danmark.Uttale: [`i:lskåv]Les meir om nordiske stadnamn.

Jammerbugt i Danmark

Jammerbugt, havbukt på vestsida av Jylland, Danmark.Uttale: [`jammerbokt]Les meir om nordiske stadnamn.

Jelling i Danmark

Jelling, by i Danmark.Uttale: [`jelling]Les meir om nordiske stadnamn.

Jyderup i Danmark

Jyderup, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`jy:derup]Les meir om nordiske stadnamn.

Jylland i Danmark

Jylland, del av Danmark; jyde, jysk el. jyllandsk.Uttale: [`jyllann]Les meir om nordiske stadnamn.

Jyllinge i Danmark

Jyllinge, by i Danmark.Uttale: [`jyllinge]Les meir om nordiske stadnamn.

Klampenborg i Danmark

Klampenborg, forstad til København, Danmark.Uttale: [`klampenbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Kongeåen i Danmark

Kongeåen, elv i Danmark.Uttale: [`kångeåen]Les meir om nordiske stadnamn.

Korsør i Danmark

Korsør, by i Danmark.Uttale: [kårs´ø:r]Les meir om nordiske stadnamn.

Køge Bugt i Danmark

Køge Bugt, bukt på austsida av Sjælland, Danmark.Uttale: [`kjø:ge ´bokt]Les meir om nordiske stadnamn.

Krogager i Danmark

Krogager, landsby i Danmark.Uttale: [`kro:gager]Les meir om nordiske stadnamn.

Kruså i Danmark

Kruså, elv og landsby i Danmark.Uttale: [krus´å:]Les meir om nordiske stadnamn.

Lillebælt i Danmark

Lillebælt, sund i Danmark mellom Fyn og Jylland.Uttale: [`lillebelt]Les meir om nordiske stadnamn.

Liseleje i Danmark

Liseleje, badestad i Danmark.Uttale: [lise`leie]Les meir om nordiske stadnamn.

Lolland i Danmark

Lolland, øy i Danmark.Uttale: [´lållann]Les meir om nordiske stadnamn.

Løgstør i Danmark

Løgstør, by i Danmark.Uttale: [løk´stø:r]Les meir om nordiske stadnamn.

Løkken i Danmark

Løkken, badestad i Danmark.Uttale: [`løkken]Les meir om nordiske stadnamn.

Lønstrup i Danmark

Lønstrup, badestad i Danmark.Uttale: [´lønstrup]Les meir om nordiske stadnamn.

Lynge i Danmark

Lynge, tettstad i Danmark.Uttale: [`lynge]Les meir om nordiske stadnamn.

Mariager i Danmark

Mariager, by i Danmark.Uttale: [`ma:riager]Les meir om nordiske stadnamn.

Mors i Danmark

Mors, øy i Danmark.Uttale: [mårs]Les meir om nordiske stadnamn.

Møn i Danmark

Møn, øy i Danmark.Uttale: [mø:n]Les meir om nordiske stadnamn.

Møns Klint i Danmark

Møns Klint, kritfjell i Danmark.Uttale: [´mø:ns ´klint]Les meir om nordiske stadnamn.

Nakskov i Danmark

Nakskov, by i Danmark.Uttale: [`nakkskåv]Les meir om nordiske stadnamn.

Neksø i Danmark

Neksø, by i Danmark.Uttale: [`nekksø]Les meir om nordiske stadnamn.

Nibe i Danmark

Nibe, by i Danmark.Uttale: [`ni:be]Les meir om nordiske stadnamn.

Nivå i Danmark

Nivå, stasjon i Danmark.Uttale: [`ni:vå]Les meir om nordiske stadnamn.

Nordborg i Danmark

Nordborg, by i Danmark.Uttale: [`no:rbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Ølgod i Danmark

Ølgod, by i Danmark.Uttale: [`ø:lgo]Les meir om nordiske stadnamn.

Øresund i Danmark

Øresund, sundet mellom Sør-Sverige og Sjælland (Danmark).Uttale: [`ø:resund]Les meir om nordiske stadnamn.

Padborg i Danmark

Padborg, tettstad i Danmark.Uttale: [`padbårg]Les meir om nordiske stadnamn.