Hopp til innhaldet

Abisko i Sverige

Abisko, naturpark i Norrbotten, Sverige.Uttale: [´a:bisko]Les meir om nordiske stadnamn.

Åland i Sverige

Åland, øygruppe mellom Sverige og Finland; ålending, ålandsk.Uttale: [´å:land]Les meir om nordiske stadnamn.

Ålandshavet i Sverige

Ålandshavet, havområdet mellom Åland og Sverige.Uttale: [´å:landshave]Les meir om nordiske stadnamn.

Alfta i Sverige

Alfta, stasjonsby i Sverige.Uttale: [`alfta]Les meir om nordiske stadnamn.

Alunda i Sverige

Alunda, stasjonsby i Sverige.Uttale: [`a:lunda]Les meir om nordiske stadnamn.

Åmotfors i Sverige

Åmotfors, by i Sverige.Uttale: [å:mot´fårs]Les meir om nordiske stadnamn.

Bergslagen i Sverige

Bergslagen, område i Sverige.Uttale: [`bergslagen]Les meir om nordiske stadnamn.

Blekinge i Sverige

Blekinge, landskap i Sverige.Uttale: [`ble:kinge]Les meir om nordiske stadnamn.

Bohuslän i Sverige

Bohuslän, landskap i Sverige; el. Båhuslen (historisk); båhuslening, båhuslensk.Uttale: [´bo:huslæ:n, ` bo:huslæ:n]Les meir om nordiske stadnamn.

Boliden i Sverige

Boliden, by i Sverige.Uttale: [`bo:liden]Les meir om nordiske stadnamn.

Bottenhavet i Sverige

Bottenhavet, del av Austersjøen mellom Finland og Sverige.Uttale: [´båttenhave]Les meir om nordiske stadnamn.

Bredbyn i Sverige

Bredbyn, kommune i Sverige.Uttale: [´bre:dbyn]Les meir om nordiske stadnamn.

Burträsk i Sverige

Burträsk, kommune i Sverige.Uttale: [`bu:rtresk]Les meir om nordiske stadnamn.

Byske i Sverige

Byske, kommune i Sverige.Uttale: [`byske]Les meir om nordiske stadnamn.

Dalarna i Sverige

Dalarna, landskap i Sverige.Uttale: [`da:larna]Les meir om nordiske stadnamn.

Dalsland i Sverige

Dalsland, landskap i Sverige.Uttale: [´da:lsland]Les meir om nordiske stadnamn.

Dannemora i Sverige

Dannemora, kommune i Sverige.Uttale: [`dannemora]Les meir om nordiske stadnamn.

Deje i Sverige

Deje, kommune i Sverige.Uttale: [`deie]Les meir om nordiske stadnamn.

Enskede i Sverige

Enskede, bydel i Stockholm, Sverige.Uttale: [`e:nsjede]Les meir om nordiske stadnamn.

Fårö i Sverige

Fårö, øy i Sverige.Uttale: [`få:rø]Les meir om nordiske stadnamn.

Floda i Sverige

Floda, namn på fleire stader i Sverige.Uttale: [`flo:da]Les meir om nordiske stadnamn.

Fredrika i Sverige

Fredrika, kommune i Sverige.Uttale: [fre´dri:ka]Les meir om nordiske stadnamn.

Gäddede i Sverige

Gäddede, stad i Jämtland, Sverige.Uttale: [`jeddede]Les meir om nordiske stadnamn.

Gamleby i Sverige

Gamleby, kommune i Sverige.Uttale: [`gamleby]Les meir om nordiske stadnamn.

Göta kanal i Sverige

Göta kanal, kanal i Sverige.Uttale: [`jø:ta ka´na:l]Les meir om nordiske stadnamn.

Gränna i Sverige

Gränna, by i Sverige.Uttale: [`grenna]Les meir om nordiske stadnamn.

Grebbestad i Sverige

Grebbestad, by i Sverige.Uttale: [´grebbestad, `grebbestad]Les meir om nordiske stadnamn.

Hakkas i Sverige

Hakkas, stad i Norrbotten, Sverige.Uttale: [´hakkas]Les meir om nordiske stadnamn.

Halland i Sverige

Halland, landskap i Sverige.Uttale: [´halland]Les meir om nordiske stadnamn.

Hallstavik i Sverige

Hallstavik, industristad i Sverige.Uttale: [hallsta´vi:k]Les meir om nordiske stadnamn.

Hammarö i Sverige

Hammarö, øy i Vänern, Sverige.Uttale: [`hammarø]Les meir om nordiske stadnamn.

Hamrånge i Sverige

Hamrånge, kommune i Sverige.Uttale: [`hamrånge]Les meir om nordiske stadnamn.

Härjedalen i Sverige

Härjedalen, landskap og kommune i Sverige.Uttale: [`herjedalen]Les meir om nordiske stadnamn.

Hässelby i Sverige

Hässelby, bydel i Stockholm, Sverige.Uttale: [´hesselby]Les meir om nordiske stadnamn.

Hindås i Sverige

Hindås, stasjonsby i Sverige.Uttale: [`hindås]Les meir om nordiske stadnamn.

Hisingen i Sverige

Hisingen, øy i Sverige, mellom dei to munningsarmane til Göta älv.Uttale: [`hi:singen]Les meir om nordiske stadnamn.

Hoting i Sverige

Hoting, stasjonsby i Sverige.Uttale: [`ho:ting]Les meir om nordiske stadnamn.

Husum i Sverige

Husum, industristad i Sverige.Uttale: [`hu:sum]Les meir om nordiske stadnamn.

Idre i Sverige

Idre, kommune i Sverige.Uttale: [`i:dre]Les meir om nordiske stadnamn.

Jämtland i Sverige

Jämtland, landskap i Sverige; jemte el. jemtlending, jemtlandsk.Uttale: [´jemtland]Les meir om nordiske stadnamn.

Järpen i Sverige

Järpen, kommune i Sverige.Uttale: [´jerpen]Les meir om nordiske stadnamn.

Jörn i Sverige

Jörn, kommune i Sverige.Uttale: [jø:rn]Les meir om nordiske stadnamn.

Junsele i Sverige

Junsele, kommune i Sverige.Uttale: [´junsele]Les meir om nordiske stadnamn.

Karesuando i Sverige

Karesuando, kommune i Sverige.Uttale: [karesu´andå]Les meir om nordiske stadnamn.

Karlholmsbruk i Sverige

Karlholmsbruk, stad i Uppland, Sverige.Uttale: [ka:rlhålms´bru:k]Les meir om nordiske stadnamn.

Kattegat i Sverige

Kattegat, havområdet mellom Jylland og Sverige.Uttale: [´kattegat]Les meir om nordiske stadnamn.

Kebnekaise i Sverige

Kebnekaise, det høgste fjellet i Sverige.Uttale: [kebne`kaise]Les meir om nordiske stadnamn.

Korpilombolo i Sverige

Korpilombolo, kommune i Sverige.Uttale: [´kårpilombålå]Les meir om nordiske stadnamn.

Krylbo i Sverige

Krylbo, by i Sverige.Uttale: [´kry:lbo]Les meir om nordiske stadnamn.

Kvarken i Sverige

Kvarken, havområdet mellom Umeå i Sverige og Vaasa i Finland.Uttale: [´kvarken]Les meir om nordiske stadnamn.

Lagan i Sverige

Lagan, elv i Sverige.Uttale: [`la:gan]Les meir om nordiske stadnamn.

Lakaträsk i Sverige

Lakaträsk, stad i Norrbotten, Sverige.Uttale: [laka´tresk]Les meir om nordiske stadnamn.

Lappland i Sverige

Lappland, landskap i Sverige og Finland; lapplendar/-er el. lapplending, lapplandsk.Uttale: [´lappland]Les meir om nordiske stadnamn.

Lövånger i Sverige

Lövånger, kommune i Sverige.Uttale: [`lø:vånger]Les meir om nordiske stadnamn.

Luossavaara i Sverige

Luossavaara, gruvedistrikt i Sverige.Uttale: [´loåssava:ra]Les meir om nordiske stadnamn.

Mälaren i Sverige

Mälaren, innsjø i Sverige.Uttale: [`mæ:laren]Les meir om nordiske stadnamn.

Mariefred i Sverige

Mariefred, by i Sverige.Uttale: [marie´fre:d]Les meir om nordiske stadnamn.

Medelpad i Sverige

Medelpad, landskap i Sverige.Uttale: [´me:delpa:d]Les meir om nordiske stadnamn.

Molkom i Sverige

Molkom, kommune i Sverige.Uttale: [`mållkåm]Les meir om nordiske stadnamn.

Muonioälven i Sverige

Muonioälven , (finsk Muonionjoki) grenseelv mellom Sverige og Finland.Uttale: [´mo:åniåelven]Les meir om nordiske stadnamn.

Närke i Sverige

Närke, landskap i Sverige.Uttale: [´nerke]Les meir om nordiske stadnamn.

Norrbotten i Sverige

Norrbotten, landskap i Sverige.Uttale: [´nårrbåtten]Les meir om nordiske stadnamn.

Norrland i Sverige

Norrland, den nordlegaste landsdelen i Sverige.Uttale: [´nårrland]Les meir om nordiske stadnamn.

Öland i Sverige

Öland, øy i Sverige; ølending, ølandsk.Uttale: [´ø:land]Les meir om nordiske stadnamn.

Örbyhus i Sverige

Örbyhus, stasjonsby i Sverige.Uttale: [ø:rby´hu:s]Les meir om nordiske stadnamn.

Orust i Sverige

Orust, kommune og øy i Sverige.Uttale: [`o:rust]Les meir om nordiske stadnamn.

Östervåla i Sverige

Östervåla, tettstad i Sverige.Uttale: [`østervå:la]Les meir om nordiske stadnamn.

Oviken i Sverige

Oviken, stad i Jämtland, Sverige.Uttale: [`o:viken]Les meir om nordiske stadnamn.

Padjelanta i Sverige

Padjelanta, nasjonalpark i Sverige.Uttale: [´padjelanta]Les meir om nordiske stadnamn.

Porjus i Sverige

Porjus, stad i Lappland, Sverige.Uttale: [´pårjus]Les meir om nordiske stadnamn.

Ramsele i Sverige

Ramsele, kommune i Sverige.Uttale: [´rammsele]Les meir om nordiske stadnamn.

Råneå i Sverige

Råneå, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [´rå:neå:]Les meir om nordiske stadnamn.

Rimbo i Sverige

Rimbo, stasjonsby i Sverige.Uttale: [´rimmbo]Les meir om nordiske stadnamn.

Roslagen i Sverige

Roslagen, område nordaust for Stockholm, Sverige.Uttale: [`ro:slagen]Les meir om nordiske stadnamn.

Ryd i Sverige

Ryd, stasjonsby i Sverige.Uttale: [ry:d]Les meir om nordiske stadnamn.

Rydaholm i Sverige

Rydaholm, kommune og stasjonsby i Sverige.Uttale: [ry:da´hålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Sarek i Sverige

Sarek, fjellområde i Sverige.Uttale: [´sa:rek]Les meir om nordiske stadnamn.

Skåne i Sverige

Skåne, landskap i Sverige; skåning, skånsk.Uttale: [`skå:ne]Les meir om nordiske stadnamn.

Småland i Sverige

Småland, landskap i Sverige; smålending, smålandsk.Uttale: [´små:land]Les meir om nordiske stadnamn.