Hopp til innhaldet

Ockelbo i Sverige

Ockelbo, kommune og stasjonsby i Sverige.Uttale: [`åkkelbo:]Les meir om nordiske stadnamn.

Öckerö i Sverige

Öckerö, øy utafor Göteborg, Sverige.Uttale: [`økkerø:]Les meir om nordiske stadnamn.

Ödeshög i Sverige

Ödeshög, by i Sverige.Uttale: [`ø:deshø:g]Les meir om nordiske stadnamn.

Öland i Sverige

Öland, øy i Sverige; ølending, ølandsk.Uttale: [´ø:land]Les meir om nordiske stadnamn.

Örbyhus i Sverige

Örbyhus, stasjonsby i Sverige.Uttale: [ø:rby´hu:s]Les meir om nordiske stadnamn.

Örebro i Sverige

Örebro, by i Sverige.Uttale: [ø:re´bro:]Les meir om nordiske stadnamn.

Orsa i Sverige

Orsa, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`orsa]Les meir om nordiske stadnamn.

Orust i Sverige

Orust, kommune og øy i Sverige.Uttale: [`o:rust]Les meir om nordiske stadnamn.

Osby i Sverige

Osby, by i Sverige.Uttale: [`o:sby]Les meir om nordiske stadnamn.

Oskarshamn i Sverige

Oskarshamn, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [åskars´hamn]Les meir om nordiske stadnamn.

Östervåla i Sverige

Östervåla, tettstad i Sverige.Uttale: [`østervå:la]Les meir om nordiske stadnamn.

Oviken i Sverige

Oviken, stad i Jämtland, Sverige.Uttale: [`o:viken]Les meir om nordiske stadnamn.