Hopp til innhaldet

Båstad i Sverige

Båstad, by i Sverige.Uttale: [´bå:stad]Les meir om nordiske stadnamn.

Bergslagen i Sverige

Bergslagen, område i Sverige.Uttale: [`bergslagen]Les meir om nordiske stadnamn.

Bjurholm i Sverige

Bjurholm, kommune i Sverige.Uttale: [`bju:rhålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Blekinge i Sverige

Blekinge, landskap i Sverige.Uttale: [`ble:kinge]Les meir om nordiske stadnamn.

Boden i Sverige

Boden, by i Sverige.Uttale: [´bo:den]Les meir om nordiske stadnamn.

Bohuslän i Sverige

Bohuslän, landskap i Sverige; el. Båhuslen (historisk); båhuslening, båhuslensk.Uttale: [´bo:huslæ:n, ` bo:huslæ:n]Les meir om nordiske stadnamn.

Boliden i Sverige

Boliden, by i Sverige.Uttale: [`bo:liden]Les meir om nordiske stadnamn.

Bollnäs i Sverige

Bollnäs, by i Sverige.Uttale: [`bållnæs]Les meir om nordiske stadnamn.

Borås i Sverige

Borås, by i Sverige.Uttale: [bor´å:s]Les meir om nordiske stadnamn.

Bottenhavet i Sverige

Bottenhavet, del av Austersjøen mellom Finland og Sverige.Uttale: [´båttenhave]Les meir om nordiske stadnamn.

Bredbyn i Sverige

Bredbyn, kommune i Sverige.Uttale: [´bre:dbyn]Les meir om nordiske stadnamn.

Burträsk i Sverige

Burträsk, kommune i Sverige.Uttale: [`bu:rtresk]Les meir om nordiske stadnamn.

Byske i Sverige

Byske, kommune i Sverige.Uttale: [`byske]Les meir om nordiske stadnamn.