Hopp til innhaldet

Säffle i Sverige

Säffle, by i Sverige.Uttale: [`seffle]Les meir om nordiske stadnamn.

Sala i Sverige

Sala, by i Sverige.Uttale: [`sa:la]Les meir om nordiske stadnamn.

Sarek i Sverige

Sarek, fjellområde i Sverige.Uttale: [´sa:rek]Les meir om nordiske stadnamn.

Säter i Sverige

Säter, by i Sverige.Uttale: [´sæ:ter]Les meir om nordiske stadnamn.

Sävsjö i Sverige

Sävsjö, by i Sverige.Uttale: [`sæ:vsjø]Les meir om nordiske stadnamn.

Sigtuna i Sverige

Sigtuna, by i Sverige.Uttale: [`sikktuna]Les meir om nordiske stadnamn.

Sjöbo i Sverige

Sjöbo, by i Sverige.Uttale: [´sjø:bo]Les meir om nordiske stadnamn.

Skåne i Sverige

Skåne, landskap i Sverige; skåning, skånsk.Uttale: [`skå:ne]Les meir om nordiske stadnamn.

Skara i Sverige

Skara, by i Sverige.Uttale: [`ska:ra]Les meir om nordiske stadnamn.

Skövde i Sverige

Skövde, by i Sverige.Uttale: [`sjøvde]Les meir om nordiske stadnamn.

Småland i Sverige

Småland, landskap i Sverige; smålending, smålandsk.Uttale: [´små:land]Les meir om nordiske stadnamn.

Smögen i Sverige

Smögen, feriestad i Sverige.Uttale: [´smø:gen]Les meir om nordiske stadnamn.

Söder i Sverige

Söder, bydel i Stockholm, Sverige.Uttale: [´sø:der]Les meir om nordiske stadnamn.

Södermanland i Sverige

Södermanland, landskap i Sverige.Uttale: Södermanland el. Sörmland [´sø:dermannland] [´sørmland]Les meir om nordiske stadnamn.

Sollentuna i Sverige

Sollentuna, forstad til Stockholm, Sverige.Uttale: [`sållentu:na]Les meir om nordiske stadnamn.

Solna i Sverige

Solna, forstad til Stockholm, Sverige.Uttale: [`så:lna]Les meir om nordiske stadnamn.

Sorsele i Sverige

Sorsele, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [´sårrsele]Les meir om nordiske stadnamn.

Stockholm i Sverige

Stockholm, hovudstaden i Sverige; stockholmar/stockholmer, stockholmsk.Uttale: [`ståkkhålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Storuman i Sverige

Storuman, innsjø; kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`sto:rumann]Les meir om nordiske stadnamn.

Storvik i Sverige

Storvik, by i Sverige.Uttale: [`sto:rvik]Les meir om nordiske stadnamn.

Sunne i Sverige

Sunne, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`sunne]Les meir om nordiske stadnamn.

Surahammar i Sverige

Surahammar, industristad i Sverige.Uttale: [su:ra`hammar]Les meir om nordiske stadnamn.

Svappavaara i Sverige

Svappavaara, tettstad i Kiruna, Sverige.Uttale: [´svappava:ra]Les meir om nordiske stadnamn.

Svealand i Sverige

Svealand, del av Sverige mellom Götaland og Norrland.Uttale: [`sve:aland]Les meir om nordiske stadnamn.

Sveg i Sverige

Sveg, by i Sverige.Uttale: [sve:g]Les meir om nordiske stadnamn.