Hopp til innhaldet

Akvarium

Ordet blir ofte bøygd feil. Dette er rett: Nynorsk: eit akvarium - akvariet - akvarium - akvaria. Bokmål: et akvarium - akvariet - akvarier - akvaria/akvariene. «Et akvarie» er feil!

Al Qaida

Al Qaida skal uttalast /al-qAA’ida/ Språkrådet fastsette skrivemåten av Al Qaida i 2001. I årsmeldinga deira frå det året står det: Arabiske namn på organisasjonar o.l. som blir tekne opp som særnamn i norsk, og som byrjar med arabisk al og variantar av det, skal skrivast med stor bokstav i den arabiske artikkelen Al og utan bindestrek mellom artikkelen og…