Hopp til innhaldet

Målføre og målform

Målføre er det samme som en dialekt. Bokmål og nynorsk er målformer, ikke målføre. NRK-journalister skal ikke bruke disse begrepene om hverandre. Det vitner om manglende kunnskap og gir et lavt presisjonsnivå.

Michelin

Michelin, som Michelinguiden, vert på fransk uttalt med ein veldig kort e og ein kort æ til slutt. Med vanlege bokstavar kan det sjå slik ut: misje'læ'. I lydskrift slik: miʃlˈɛ Michelin har også festa seg med norsk uttale, som i 'misjelenggaiden', 'misjelengstjerner'. Det er viktig å vera konsekvent når du vel korleis du skal seia dette, og ikkje veksla mellom norsk…

Mysterium

Skal bøyast slik: Nynorsk: eit mysterium - mysteriet - mysterium - mysteria. «Eit mysterie» er feil! Bokmål: et mysterium - mysteriet - mysterier - mysteria/mysteriene. «Et mysterie» er feil! Studium og andre substantiv som sluttar på -um skal bøyast etter same mønster.