Hopp til innhaldet

Parverb

Parverb kan av og til vere vanskelege å skilje frå kvarandre, men det finst nokre greie hugsereglar! Fyrst: Ei forklaring av transitive og intransitive verb. Intransitive verb er verb som (med visse unntak) ikkje kan ta direkte objekt. Unntaket er objekt som gjerne har ei tyding som er nærskyld med verbet, og ofte har same rot. Slike objekt fungerer som forsterking…