Hopp til innhaldet

Ølgod i Danmark

Ølgod, by i Danmark.Uttale: [`ø:lgo]Les meir om nordiske stadnamn.

Øresund i Danmark

Øresund, sundet mellom Sør-Sverige og Sjælland (Danmark).Uttale: [`ø:resund]Les meir om nordiske stadnamn.

Padasjoki i Finland

Padasjoki, kommune og tettstad i Finland.Uttale: [´pa:dasjå:ki]Les meir om nordiske stadnamn.

Padborg i Danmark

Padborg, tettstad i Danmark.Uttale: [`padbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Padjelanta i Sverige

Padjelanta, nasjonalpark i Sverige.Uttale: [´padjelanta]Les meir om nordiske stadnamn.

Päijänne i Finland

Päijänne, innsjø i Finland.Uttale: [´pæijænne]Les meir om nordiske stadnamn.

Pajala i Sverige

Pajala, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [´paiala]Les meir om nordiske stadnamn.

Papey i Island

Papey, øy på Island.Uttale: [`pa:pøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Parkano i Finland

Parkano, by i Finland.Uttale: [´parkanå]Les meir om nordiske stadnamn.

Perstorp i Sverige

Perstorp, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [´pæ:rstårp]Les meir om nordiske stadnamn.

Pihlajavesi i Finland

Pihlajavesi, innsjø i Finland.Uttale: [´pichlajave:si]Les meir om nordiske stadnamn.

Piteå i Sverige

Piteå, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [´pi:teå]Les meir om nordiske stadnamn.

Porjus i Sverige

Porjus, stad i Lappland, Sverige.Uttale: [´pårjus]Les meir om nordiske stadnamn.

Ramsele i Sverige

Ramsele, kommune i Sverige.Uttale: [´rammsele]Les meir om nordiske stadnamn.

Randers i Danmark

Randers, by i Danmark.Uttale: [`ranners]Les meir om nordiske stadnamn.

Råneå i Sverige

Råneå, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [´rå:neå:]Les meir om nordiske stadnamn.

Rättvik i Sverige

Rättvik, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [´rettvik]Les meir om nordiske stadnamn.

Raumo i Finland

Raumo, (finsk Rauma) by i Finland.Uttale: [´raomå]Les meir om nordiske stadnamn.

Reyðarfjörður i Island

Reyðarfjörður, fjord på Island.Uttale: [`røyðarfjørður] er tilrådd; alternativt [`røydarfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Reykjanes i Island

Reykjanes, halvøy på Island.Uttale: [`røykjanes]Les meir om nordiske stadnamn.

Reykjavík i Island

Reykjavík, hovudstaden på Island.Uttale: [`røykjavik] el. [´reykjavik]Les meir om nordiske stadnamn.

Ribe i Danmark

Ribe, by i Danmark.Uttale: [`ri:be]Les meir om nordiske stadnamn.

Rifstangi i Island

Rifstangi, det nordlegaste landfaste punktet på Island.Uttale: [´rifstangi]Les meir om nordiske stadnamn.

Rimbo i Sverige

Rimbo, stasjonsby i Sverige.Uttale: [´rimmbo]Les meir om nordiske stadnamn.

Ringe i Danmark

Ringe, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`ringe]Les meir om nordiske stadnamn.

Ringsted i Danmark

Ringsted, by i Danmark.Uttale: [`ringsted]Les meir om nordiske stadnamn.

Robertsfors i Sverige

Robertsfors, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [rå:berts´fårs]Les meir om nordiske stadnamn.

Ronneby i Sverige

Ronneby, by i Sverige.Uttale: [`rånneby]Les meir om nordiske stadnamn.

Roskilde i Danmark

Roskilde, by i Danmark.Uttale: [`råsskille]Les meir om nordiske stadnamn.

Roslagen i Sverige

Roslagen, område nordaust for Stockholm, Sverige.Uttale: [`ro:slagen]Les meir om nordiske stadnamn.

Rovaniemi i Finland

Rovaniemi, by i Finland.Uttale: [´rå:vanje:mi]Les meir om nordiske stadnamn.

Rødby i Danmark

Rødby, by i Danmark.Uttale: [`rø:dby]Les meir om nordiske stadnamn.

Rødekro i Danmark

Rødekro, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`rø:de ´kro:]Les meir om nordiske stadnamn.

Rømø i Danmark

Rømø, øy i Danmark.Uttale: [`rø:mø]Les meir om nordiske stadnamn.

Rønne i Danmark

Rønne, by i Danmark.Uttale: [`rønne]Les meir om nordiske stadnamn.

Rørvig i Danmark

Rørvig, badestad i Danmark.Uttale: [`rø:rvig]Les meir om nordiske stadnamn.

Ruovesi i Finland

Ruovesi, innsjø og kommune i Finland.Uttale: [´ro:åve:si]Les meir om nordiske stadnamn.

Ryd i Sverige

Ryd, stasjonsby i Sverige.Uttale: [ry:d]Les meir om nordiske stadnamn.

Rydaholm i Sverige

Rydaholm, kommune og stasjonsby i Sverige.Uttale: [ry:da´hålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Säffle i Sverige

Säffle, by i Sverige.Uttale: [`seffle]Les meir om nordiske stadnamn.

Saimaa i Finland

Saimaa, innsjø i Finland.Uttale: [´saima:]Les meir om nordiske stadnamn.

Sala i Sverige

Sala, by i Sverige.Uttale: [`sa:la]Les meir om nordiske stadnamn.

Saltholm i Danmark

Saltholm, øy i Danmark.Uttale: [`salthålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Samsø i Danmark

Samsø, øy i Danmark.Uttale: [`samsø]Les meir om nordiske stadnamn.

Sandoy i Færøyane

Sandoy, øy på Færøyane.Uttale: [`sandåy] er tilrådd; alternativt [`sandøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Sarek i Sverige

Sarek, fjellområde i Sverige.Uttale: [´sa:rek]Les meir om nordiske stadnamn.

Säter i Sverige

Säter, by i Sverige.Uttale: [´sæ:ter]Les meir om nordiske stadnamn.

Savolaks i Finland

Savolaks, (finsk Savo) landskap i Finland.Uttale: [´sa:vålaks]Les meir om nordiske stadnamn.

Sävsjö i Sverige

Sävsjö, by i Sverige.Uttale: [`sæ:vsjø]Les meir om nordiske stadnamn.

Sæby i Danmark

Sæby, by i Danmark.Uttale: [`sæ:by]Les meir om nordiske stadnamn.

Selfoss i Island

Selfoss, tettstad på Island.Uttale: [`se:lfåss]Les meir om nordiske stadnamn.

Seltjarnarnes i Island

Seltjarnarnes, halvøy på Island.Uttale: [`se:ltjarnarnes]Les meir om nordiske stadnamn.

Seyðisfjörður i Island

Seyðisfjörður, fjord og by på Island.Uttale: [´søyðisfjørður, `søyðisfjørður] er tilrådd; alternativt [´søydisfjørdur, `søydisfjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Siglufjörður i Island

Siglufjörður, by på Island.Uttale: [`siglufjørður] er tilrådd; alternativt [`siglufjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Sigtuna i Sverige

Sigtuna, by i Sverige.Uttale: [`sikktuna]Les meir om nordiske stadnamn.

Sjælland i Danmark

Sjælland, øy i Danmark; sjællendar/sjællender, sjællandsk.Uttale: [´sjellann]Les meir om nordiske stadnamn.

Sjöbo i Sverige

Sjöbo, by i Sverige.Uttale: [´sjø:bo]Les meir om nordiske stadnamn.

Skagafjörður i Island

Skagafjörður, fjord på Island.Uttale: [`ska:gafjørður] er tilrådd; alternativt [`ska:gafjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Skagen i Danmark

Skagen, by i Danmark.Uttale: [´ska:gen]Les meir om nordiske stadnamn.

Skåne i Sverige

Skåne, landskap i Sverige; skåning, skånsk.Uttale: [`skå:ne]Les meir om nordiske stadnamn.

Skara i Sverige

Skara, by i Sverige.Uttale: [`ska:ra]Les meir om nordiske stadnamn.

Skeiðarárjökull i Island

Skeiðarárjökull, isbre på Island.Uttale: [`sjeiðarårjøkul] er tilrådd; alternativt [`sjeidarårjøkul]Les meir om nordiske stadnamn.

Skeiðarársandur i Island

Skeiðarársandur, sandstrekning på Island.Uttale: [`sjeiðarårsandur] er tilrådd; alternativt [`sjeidarårsandur]Les meir om nordiske stadnamn.

Skerjafjörður i Island

Skerjafjörður, fjord på Island.Uttale: [`sjerjafjørður] er tilrådd; alternativt [`sjerjafjørdur]Les meir om nordiske stadnamn.

Skive i Danmark

Skive, by i Danmark.Uttale: [`ski:ve]Les meir om nordiske stadnamn.

Skjálfandi i Island

Skjálfandi, bukt på Island.Uttale: [`sjålvandi]Les meir om nordiske stadnamn.

Skjern i Danmark

Skjern, by i Danmark.Uttale: [sjærn]Les meir om nordiske stadnamn.

Skövde i Sverige

Skövde, by i Sverige.Uttale: [`sjøvde]Les meir om nordiske stadnamn.

Skúvoy i Færøyane

Skúvoy, øy på Færøyane.Uttale: [`sku:våy] er tilrådd; alternativt [`sku:vøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Slagelse i Danmark

Slagelse, by i Danmark.Uttale: [`sla:gelse]Les meir om nordiske stadnamn.

Småland i Sverige

Småland, landskap i Sverige; smålending, smålandsk.Uttale: [´små:land]Les meir om nordiske stadnamn.

Smögen i Sverige

Smögen, feriestad i Sverige.Uttale: [´smø:gen]Les meir om nordiske stadnamn.

Snæfellsnes i Island

Snæfellsnes, halvøy på Island.Uttale: [`snaifellsnes]Les meir om nordiske stadnamn.

Söder i Sverige

Söder, bydel i Stockholm, Sverige.Uttale: [´sø:der]Les meir om nordiske stadnamn.

Södermanland i Sverige

Södermanland, landskap i Sverige.Uttale: Södermanland el. Sörmland [´sø:dermannland] [´sørmland]Les meir om nordiske stadnamn.

Sollentuna i Sverige

Sollentuna, forstad til Stockholm, Sverige.Uttale: [`sållentu:na]Les meir om nordiske stadnamn.