Hopp til innhaldet

Solna i Sverige

Solna, forstad til Stockholm, Sverige.Uttale: [`så:lna]Les meir om nordiske stadnamn.

Sorø i Danmark

Sorø, by i Danmark; soransk.Uttale: [`so:rø]Les meir om nordiske stadnamn.

Sorsele i Sverige

Sorsele, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [´sårrsele]Les meir om nordiske stadnamn.

Sønderjylland i Danmark

Sønderjylland, den søre delen av Jylland, Danmark; sønderjyde, sønderjysk.Uttale: [`sønnerjyllann]Les meir om nordiske stadnamn.

Sprengisandur i Island

Sprengisandur, sandstrekning på Island.Uttale: [`sprengisandur]Les meir om nordiske stadnamn.

Stauning i Danmark

Stauning, flyplass i Danmark.Uttale: [`stauning]Les meir om nordiske stadnamn.

Stenløse i Danmark

Stenløse, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`ste:nløse]Les meir om nordiske stadnamn.

Stockholm i Sverige

Stockholm, hovudstaden i Sverige; stockholmar/stockholmer, stockholmsk.Uttale: [`ståkkhålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Storebælt i Danmark

Storebælt, sundet mellom Fyn og Sjælland i Danmark.Uttale: [`sto:rebelt]Les meir om nordiske stadnamn.

Storuman i Sverige

Storuman, innsjø; kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`sto:rumann]Les meir om nordiske stadnamn.

Storvik i Sverige

Storvik, by i Sverige.Uttale: [`sto:rvik]Les meir om nordiske stadnamn.

Støvring i Danmark

Støvring, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`støvring]Les meir om nordiske stadnamn.

Streymoy i Færøyane

Streymoy, øy på Færøyane.Uttale: [`streimåy] er tilrådd; alternativt [`streimøy] el. [`straumøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Strokkur i Island

Strokkur, springkjelde på Island.Uttale: [´stråkkur]Les meir om nordiske stadnamn.

Strøget i Danmark

Strøget, gågate i København, Danmark.Uttale: [´strø:ge]Les meir om nordiske stadnamn.

Struer i Danmark

Struer, by i Danmark.Uttale: [´stru:er]Les meir om nordiske stadnamn.

Suðuroy i Færøyane

Suðuroy, øy på Færøyane.Uttale: [`so:råy] er tilrådd; alternativt [`so:røy] el. [`sø:røy]Les meir om nordiske stadnamn.

Sunne i Sverige

Sunne, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`sunne]Les meir om nordiske stadnamn.

Suonenjoki i Finland

Suonenjoki, by i Finland.Uttale: [´so:ånenjå:ki]Les meir om nordiske stadnamn.

Surahammar i Sverige

Surahammar, industristad i Sverige.Uttale: [su:ra`hammar]Les meir om nordiske stadnamn.

Surtsey i Island

Surtsey, vulkanøy ved sørkysten av Island.Uttale: [´surtsøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Svappavaara i Sverige

Svappavaara, tettstad i Kiruna, Sverige.Uttale: [´svappava:ra]Les meir om nordiske stadnamn.

Svealand i Sverige

Svealand, del av Sverige mellom Götaland og Norrland.Uttale: [`sve:aland]Les meir om nordiske stadnamn.

Sveg i Sverige

Sveg, by i Sverige.Uttale: [sve:g]Les meir om nordiske stadnamn.

Svínoy i Færøyane

Svínoy, øy på Færøyane.Uttale: [`svi:nåy] er tilrådd; alternativt [`svi:nøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Tärnaby i Sverige

Tärnaby, tettstad i Sverige.Uttale: [`ternaby]Les meir om nordiske stadnamn.

Tavastehus i Finland

Tavastehus, (finsk Hämeenlinna) by i Finland.Uttale: [ta:vaste´hu:s]Les meir om nordiske stadnamn.

Thisted i Danmark

Thisted, by i Danmark.Uttale: [`ti:sted]Les meir om nordiske stadnamn.

Thy i Danmark

Thy , landskap i Danmark.Uttale: [ty:]Les meir om nordiske stadnamn.

Thyborøn i Danmark

Thyborøn, stasjonsby i Danmark.Uttale: [tybo´røn]Les meir om nordiske stadnamn.

Tibro i Sverige

Tibro, by i Sverige.Uttale: [´ti:bro]Les meir om nordiske stadnamn.

Tidaholm i Sverige

Tidaholm, by i Sverige.Uttale: [ti:da´hålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Tierp i Sverige

Tierp, by i Sverige.Uttale: [´ti:erp]Les meir om nordiske stadnamn.

Tinglev i Danmark

Tinglev, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`tinglev]Les meir om nordiske stadnamn.

Tingsryd i Sverige

Tingsryd, by i Sverige.Uttale: [`tingsry:d]Les meir om nordiske stadnamn.

Toftlund i Danmark

Toftlund, tettstad i Danmark.Uttale: [`tåftlunn]Les meir om nordiske stadnamn.

Tollarp i Sverige

Tollarp, tettstad i Sverige.Uttale: [`tållarp]Les meir om nordiske stadnamn.

Töreboda i Sverige

Töreboda, tettstad i Sverige.Uttale: [`tø:rebo:da]Les meir om nordiske stadnamn.

Torneträsk i Sverige

Torneträsk, innsjø i Sverige.Uttale: [tå:rne´tresk]Les meir om nordiske stadnamn.

Torsby i Sverige

Torsby, tettstad i Sverige.Uttale: [´to:rsby]Les meir om nordiske stadnamn.

Tórshavn i Færøyane

Tórshavn, hovudstaden på Færøyane.Uttale: [´to:rshavn]Les meir om nordiske stadnamn.

Tønder i Danmark

Tønder, by i Danmark.Uttale: [´tønder]Les meir om nordiske stadnamn.

Tranebjerg i Danmark

Tranebjerg, tettstad i Danmark.Uttale: [`tra:nebjerg]Les meir om nordiske stadnamn.

Tranemo i Sverige

Tranemo, tettstad i Sverige.Uttale: [`tra:nemo:]Les meir om nordiske stadnamn.

Trosa i Sverige

Trosa, by i Sverige.Uttale: [`tro:sa]Les meir om nordiske stadnamn.

Tumba i Sverige

Tumba, tettstad i Sverige.Uttale: [`tumba]Les meir om nordiske stadnamn.

Uleåborg i Finland

Uleåborg, (finsk Oulu), by i Finland.Uttale: [uleå´bårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Ullånger i Sverige

Ullånger, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`ullånger]Les meir om nordiske stadnamn.

Ulricehamn i Sverige

Ulricehamn, tettstad i Sverige.Uttale: [ulrise´hamn]Les meir om nordiske stadnamn.

Umeå i Sverige

Umeå, by i Sverige.Uttale: [´u:meå:]Les meir om nordiske stadnamn.

Umeälven i Sverige

Umeälven, elv i Sverige.Uttale: [´u:meåelven]Les meir om nordiske stadnamn.

Uppland i Sverige

Uppland, landskap i Sverige.Uttale: [´uppland]Les meir om nordiske stadnamn.

Uppsala i Sverige

Uppsala, by i Sverige; uppsaliensar/uppsalienser, uppsaliensisk.Uttale: [`uppsala]Les meir om nordiske stadnamn.

Utsjoki i Finland

Utsjoki, tettstad i Finland.Uttale: [´o:tsjåki]Les meir om nordiske stadnamn.

Vadstena i Sverige

Vadstena, by i Sverige.Uttale: [`va:stena]Les meir om nordiske stadnamn.

Vágar i Færøyane

Vágar, øy og flyplass på Færøyane.Uttale: [`vå:gar]Les meir om nordiske stadnamn.

Vaggeryd i Sverige

Vaggeryd, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`vaggery:d]Les meir om nordiske stadnamn.

Vagnhärad i Sverige

Vagnhärad, kommune i Sverige.Uttale: [`vangnherad]Les meir om nordiske stadnamn.

Vamdrup i Danmark

Vamdrup, by i Danmark.Uttale: [´vamdrup]Les meir om nordiske stadnamn.

Vammala i Finland

Vammala, by i Finland.Uttale: [´vammala]Les meir om nordiske stadnamn.

Vänern i Sverige

Vänern, den største innsjøen i Sverige.Uttale: [`væ:nern]Les meir om nordiske stadnamn.

Vänersborg i Sverige

Vänersborg, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [væ:ners´bårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Vännäs i Sverige

Vännäs, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`vennæs]Les meir om nordiske stadnamn.

Vansbro i Sverige

Vansbro, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [´va:nsbro]Les meir om nordiske stadnamn.

Vara i Sverige

Vara, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`va:ra]Les meir om nordiske stadnamn.

Varberg i Sverige

Varberg, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [´va:rberg]Les meir om nordiske stadnamn.

Varde i Danmark

Varde, by på Jylland, Danmark.Uttale: [`varde]Les meir om nordiske stadnamn.

Varkaus i Finland

Varkaus, by i Finland.Uttale: [´varkaos]Les meir om nordiske stadnamn.

Värmdö i Sverige

Värmdö, kommune og øy i Sverige, forstad til Stockholm.Uttale: [`vermdø]Les meir om nordiske stadnamn.

Värmland i Sverige

Värmland, landskap i Sverige; värmlending, värmlandsk.Uttale: [´vermland]Les meir om nordiske stadnamn.

Värnamo i Sverige

Värnamo, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`vernamo:]Les meir om nordiske stadnamn.

Vasa i Finland

Vasa, (finsk Vaasa) by i Finland.Uttale: [´va:sa]Les meir om nordiske stadnamn.

Västervik i Sverige

Västervik, kommune og tettstad i Sverige.Uttale: [`vestervi:k]Les meir om nordiske stadnamn.

Vättern i Sverige

Vättern, innsjø i Sverige.Uttale: [´vettern]Les meir om nordiske stadnamn.

Vaxholm i Sverige

Vaxholm, forstad til Stockholm, Sverige.Uttale: [`vakshålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Växjö i Sverige

Växjö, by i Sverige.Uttale: [`vekksjø]Les meir om nordiske stadnamn.