Hopp til innhaldet

Koltur i Færøyane

Koltur, øy på Færøyane.Uttale: [´kåltor]Les meir om nordiske stadnamn.

Kongeåen i Danmark

Kongeåen, elv i Danmark.Uttale: [`kångeåen]Les meir om nordiske stadnamn.

Kópavogur i Island

Kópavogur, by på Island.Uttale: [`ko:pavågur]Les meir om nordiske stadnamn.

Köping i Sverige

Köping, by i Sverige.Uttale: [`kjø:ping]Les meir om nordiske stadnamn.

Korpilombolo i Sverige

Korpilombolo, kommune i Sverige.Uttale: [´kårpilombålå]Les meir om nordiske stadnamn.

Korsør i Danmark

Korsør, by i Danmark.Uttale: [kårs´ø:r]Les meir om nordiske stadnamn.

Koskis i Finland

Koskis, (finsk Koski) to kommunar i Finland.Uttale: [´kåsskis]Les meir om nordiske stadnamn.

Kotka i Finland

Kotka, by i Finland.Uttale: [´kåttka]Les meir om nordiske stadnamn.

Kouvola i Finland

Kouvola, by i Finland.Uttale: [´kåovåla]Les meir om nordiske stadnamn.

København i Danmark

København, hovudstaden i Danmark.Uttale: [kjøben´havn]Les meir om nordiske stadnamn.

Køge Bugt i Danmark

Køge Bugt, bukt på austsida av Sjælland, Danmark.Uttale: [`kjø:ge ´bokt]Les meir om nordiske stadnamn.

Køge i Danmark

Køge, by i Danmark.Uttale: [`kjø:ge]Les meir om nordiske stadnamn.

Krafla i Island

Krafla, vulkan på Island.Uttale: [`kravla]Les meir om nordiske stadnamn.

Kramfors i Sverige

Kramfors, by i Sverige.Uttale: [`kra:mfårs]Les meir om nordiske stadnamn.

Krogager i Danmark

Krogager, landsby i Danmark.Uttale: [`kro:gager]Les meir om nordiske stadnamn.

Krokom i Sverige

Krokom, stasjonsby i Sverige.Uttale: [`kro:kåm]Les meir om nordiske stadnamn.

Kruså i Danmark

Kruså, elv og landsby i Danmark.Uttale: [krus´å:]Les meir om nordiske stadnamn.

Krylbo i Sverige

Krylbo, by i Sverige.Uttale: [´kry:lbo]Les meir om nordiske stadnamn.

Kungsör i Sverige

Kungsör, by i Sverige.Uttale: [kungs´ø:r]Les meir om nordiske stadnamn.

Kunoy i Færøyane

Kunoy, øy på Færøyane.Uttale: [`ko:nåy] er tilrådd; alternativt [`ko:nøy]Les meir om nordiske stadnamn.

Kuopio i Finland

Kuopio, by i Finland.Uttale: [´ko:åpiå]Les meir om nordiske stadnamn.

Kuopio län i Finland

Kuopio län, (finsk Kuopion lääni) len i Finland.Uttale: [´ko:åpiå læ:n]Les meir om nordiske stadnamn.

Kurikka i Finland

Kurikka, by i Finland.Uttale: [´ko:rika]Les meir om nordiske stadnamn.

Kvarken i Finland

Kvarken, havområdet mellom Umeå i Sverige og Vaasa i Finland.Uttale: [´kvarken]Les meir om nordiske stadnamn.

Kvarken i Sverige

Kvarken, havområdet mellom Umeå i Sverige og Vaasa i Finland.Uttale: [´kvarken]Les meir om nordiske stadnamn.

Kymmene älv i Finland

Kymmene älv, (finsk Kymijoki) elv i Finland.Uttale: [´kymmene ´älv]Les meir om nordiske stadnamn.