Hopp til innhaldet

Pronomen: De og dem

Vi skil mellom de (subjekt) og dem (objekt) i skriftleg og talt bokmål, sjølv om mange talemål ikkje har eit slikt skilje (t.d. dem sa det til dem). I bokmål skil ein også mellom hun (subjekt) og henne (objekt).  Det er derimot valfritt om ein vil skriva han eller ham når dette er objektet i setninga. Dette skriv Språkrådet om bruken av…

På Filippinane

Ifylgje språkrådet heiter det "på Filippinane", ikkje i. Om stadnamn skriv dei: "Foran de aller fleste stedsnavn (byer, steder, bygder, fjell- og landområder osv.) og administrative navn brukes i når det er påstedsangivelse[...]" men, ingen regel utan unnatak: "Et tredje unntak utgjør de fleste øyer, øygrupper og øystater: •på Bokn, på Cuba, på Filippinene, på Fyn, på Færøyene, på Grønland,…

Ord som byrjar med flyktning-

Samansette ord som byrjar med flyktning har ikkje fuge-e på norsk. Dvs. vi skriv flyktninghjelp, flyktningleir, flyktningtrafikk og så bortetter. Er du er usikker på korleis eit ord skal skrivast? Bruk Bokmål- og Nynorskordboka på nett. Her finn du òg informasjon om korleis ord skal bøyast.

Nordmann bortført i Syria

I samband med at ein nordmann er teken av IS i Syria, minner eg om at NRK skal bruka norske ord og omgrep så langt som råd, jf. språkreglane pkt 2.4. NRK bør bruka 'bortført' framfor 'kidnappa'. Vi kan òg gjerne bruka teken til fange, halden som gissel og andre måtar å fortelja om saka på. Det har vore litt…

Persiabukta, Mexicogolfen og Golflanda?

Ein golf er ei vid havbukt. Ordet er bruke om fleire område. Mest kjend er nok Mexicogolfen. Det er norsk offisielle skrivemåte av namnet på havbukta, og dermed det me skal bruka. Golf er også ein del brukt om det som på norsk heiter Persiabukta/-en (bm). Sidan me skal bruka offisielle norske stadnamn, skal me bruka Persiabukta. Det er likevel…

I eller på Rjukan?

Natt til torsdag gjekk det eit jordras på Rjukan. Hugs at det heiter på Rjukan, ikkje i. Og når me fyrst er i Telemark: Gaustatoppen skal skrivast utan d.

Språkdrypp fra Dagsnytt i september

Her er månedens språkdrypp fra språkkontaktene i Dagsnytt: ** Vi heier på ordene 'folkefinansiering' og 'kronerulling' og velger dem fremfor 'crowdfunding' ** Husk k'en i østeriKsk, selv om det er vanskelig ** 'Grunnen til det er fordi…' er smør på flesk. Grunner er AT, eller …det er FORDI. ** -Politiet 'jakter' på gjerningsmannen, sier vi ofte i Dagsnytt. Egentlig forbinder…

Engelsk på norsk

Dei siste dagane har det kome mange klager på at me bruker for mykje engelsk på norsk, såkalla anglisismar. Og det er mange som påpeikar at me omset engelske ord og omgrep utan at me forstår kva dei betyr. Det er engelsk rundt oss over alt. Mykje av bakgrunnsinformasjonen me bruker i sakene våre hentar me frå meldingar og saker…

Språkdrypp fra Dagsnytt i august

Her kommer månedens språkdrypp fra språkkontaktene i Dagsnytt-redaksjonen: ** Først til noen politiske og filosofiske merkelapper som er aktuelle i valgkampen både her og 'over there': Vi må skille mellom 'liberal' og 'liberalistisk', og også mellom hvordan betegnelsene brukes i Norge og i USA. Å være liberal betyr å være åpen, fordomsfri og storsinnet, mens en liberalist er tilhenger av…