Hopp til innhaldet

Språkdrypp fra Dagsnytt i april

Dagsnytts språkdrypp i april: ** Familien til 13-åringen som døde i Valdres ber oss slutte å bruke formuleringen "ble funnet død." De mener det gir inntrykk av at politiet brøt seg inn og fant henne. Moren var sammen med 13-åringen og var den som ringte politiet. Si heller "13-åringen som døde på en hytte i Valdres nyttårsaften." ** Noen av…

Panamadokumenta

Prosjektet Panama papers har leke fleire millionar dokument som avslører rolla skatteparadisa speler i den globale finansmarknaden.  NRK kallar det internasjonale prosjektet panama papers.  Mange mediehus har landa på bruka Panama-papira når dei skriv om innhaldet og avsløringane i lekasjane.  NRK prøver å unngå anglisismar, så sjølv om bokstavrim fungerer godt, vil vi i hovudsak bruka panamadokumenta på norsk.

NRK bruker norske ord

Språkreglane våre seier at NRK, i størst mogleg grad, skal velja norske ord og uttrykk. Mange ord og uttrykk kjem inn i norsk frå andre språk, samstundes vert det også laga norske ord for dei same orda og uttrykka. NRK har eit særleg ansvar for norsk, og bør difor vera tidleg ute med å ta i bruk nye, norske ord. Til…

Språkdrypp fra Dagsnytt i mars

Her er månedens pålegg fra språkkontaktene i Dagsnytt, brudd blir straffet med buksevann: - La oss luke bort uttrykket 'per nå'! Det brukes mye av politiet, og nå er det i ferd med å spre seg hitover. Finn andre alternativer, f.eks. 'nå'. - Vi skal også unngå 'barnebrud'. Skriv om (til f.eks. 'jenter i barneekteskap'). - Ikke si 'falske' asylsøkere…

«» og genitivs-s

Når du skriv ein tittel, som ein programtittel, så skal den ofte stå i hermeteikn. Som programmet "Newton". Dersom du skal hengja på ein genitivs-s etter programtittelen, så skal s-en plasserast etter det siste hermeteiknet. Til dømes som i "Newton"s populære serie om [...]

Syria – våpenkvile eller våpenstillstand?

Kva kallar me situasjonen i Syria no. Er det våpenkvile, slik me stort sett har sagt, eller er det våpenstillstand, slik UD seier? a)  Her er det mykje politikk med i biletet. UD seier fylgjande om det formelle rundt korleis dei vel å ordleggja seg i denne saka: Våpenstillstand er mindre forpliktende en våpenhvile. Brende brukte våpenstillstand om Syria fordi den…

Uttale av høgsterettsjustitiarius

Justitiarius skal uttalast /justi(t)sia´rius/, altså med ein s midt i. Kjelder: Bokmåls- og nynorskordboka og Norsk uttaleordbok.

Flypassasjeravgift

Skal det innførast ei ny avgift for å fly? Fram til 21. februar 2016 er ei slik avgift ute på høyring. Avgifta heiter flypassasjeravgift, og det er det vi skal kalla henne. Framlegget er å leggja i avgift på 80 kroner på kvar flybillett. Det vil seia ein fast sum som er knytt til kvar passasjer, ikkje ei avgift som er…

Elbil

Skrivemåte Språkrådet har bestemt at elbil skal skrivast utan bindestrek: Den rette skrivemåten er elbil i eitt ord utan bindestrek, altså ikkje «el-bil». Kvifor ikkje? Samansette ord skal som hovudregel skrivast samanhengande i eitt ord: elbass, elgitar, hybridbil, dieselbil, bilmotor. Du kan lesa meir om grunngjevinga på nettsidene til Språkrådet. Uttale Elbil skal uttalast med ein tydeleg e, slik at det vert…

14. februar er valentinsdagen

Den store kjærleiksdagen 14. februar vert kalla valentinsdag eller valentinsdagen en på norsk. Dagen går også under namna dagen for alle hjarte, alle hjerters dag eller dagen for kjærleik.  I NRK brukar vi dei norske namna på dagen. Meir om korleis namnet på dagen vert skrive, historia bak dagen osb. kan du lesa hos Språkrådet.