Hopp til innhaldet

Korsør i Danmark

Korsør, by i Danmark.Uttale: [kårs´ø:r]Les meir om nordiske stadnamn.

København i Danmark

København, hovudstaden i Danmark.Uttale: [kjøben´havn]Les meir om nordiske stadnamn.

Køge Bugt i Danmark

Køge Bugt, bukt på austsida av Sjælland, Danmark.Uttale: [`kjø:ge ´bokt]Les meir om nordiske stadnamn.

Køge i Danmark

Køge, by i Danmark.Uttale: [`kjø:ge]Les meir om nordiske stadnamn.

Krogager i Danmark

Krogager, landsby i Danmark.Uttale: [`kro:gager]Les meir om nordiske stadnamn.

Kruså i Danmark

Kruså, elv og landsby i Danmark.Uttale: [krus´å:]Les meir om nordiske stadnamn.

Lemvig i Danmark

Lemvig, by i Danmark.Uttale: [lemm´vi:g]Les meir om nordiske stadnamn.

Lillebælt i Danmark

Lillebælt, sund i Danmark mellom Fyn og Jylland.Uttale: [`lillebelt]Les meir om nordiske stadnamn.

Liseleje i Danmark

Liseleje, badestad i Danmark.Uttale: [lise`leie]Les meir om nordiske stadnamn.

Lolland i Danmark

Lolland, øy i Danmark.Uttale: [´lållann]Les meir om nordiske stadnamn.

Løgstør i Danmark

Løgstør, by i Danmark.Uttale: [løk´stø:r]Les meir om nordiske stadnamn.

Løkken i Danmark

Løkken, badestad i Danmark.Uttale: [`løkken]Les meir om nordiske stadnamn.

Lønstrup i Danmark

Lønstrup, badestad i Danmark.Uttale: [´lønstrup]Les meir om nordiske stadnamn.

Lynge i Danmark

Lynge, tettstad i Danmark.Uttale: [`lynge]Les meir om nordiske stadnamn.

Mariager i Danmark

Mariager, by i Danmark.Uttale: [`ma:riager]Les meir om nordiske stadnamn.

Maribo i Danmark

Maribo, by i Danmark.Uttale: [´ma:ribo]Les meir om nordiske stadnamn.

Mors i Danmark

Mors, øy i Danmark.Uttale: [mårs]Les meir om nordiske stadnamn.

Møn i Danmark

Møn, øy i Danmark.Uttale: [mø:n]Les meir om nordiske stadnamn.

Møns Klint i Danmark

Møns Klint, kritfjell i Danmark.Uttale: [´mø:ns ´klint]Les meir om nordiske stadnamn.

Nakskov i Danmark

Nakskov, by i Danmark.Uttale: [`nakkskåv]Les meir om nordiske stadnamn.

Neksø i Danmark

Neksø, by i Danmark.Uttale: [`nekksø]Les meir om nordiske stadnamn.

Nibe i Danmark

Nibe, by i Danmark.Uttale: [`ni:be]Les meir om nordiske stadnamn.

Nivå i Danmark

Nivå, stasjon i Danmark.Uttale: [`ni:vå]Les meir om nordiske stadnamn.

Nordborg i Danmark

Nordborg, by i Danmark.Uttale: [`no:rbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Nyborg i Danmark

Nyborg, by i Danmark.Uttale: [`ny:bårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Odder i Danmark

Odder, by i Danmark.Uttale: [´ådder]Les meir om nordiske stadnamn.

Odense i Danmark

Odense, by i Danmark.Uttale: [´o:dense]Les meir om nordiske stadnamn.

Ølgod i Danmark

Ølgod, by i Danmark.Uttale: [`ø:lgo]Les meir om nordiske stadnamn.

Øresund i Danmark

Øresund, sundet mellom Sør-Sverige og Sjælland (Danmark).Uttale: [`ø:resund]Les meir om nordiske stadnamn.

Padborg i Danmark

Padborg, tettstad i Danmark.Uttale: [`padbårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Randers i Danmark

Randers, by i Danmark.Uttale: [`ranners]Les meir om nordiske stadnamn.

Ribe i Danmark

Ribe, by i Danmark.Uttale: [`ri:be]Les meir om nordiske stadnamn.

Ringe i Danmark

Ringe, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`ringe]Les meir om nordiske stadnamn.

Ringsted i Danmark

Ringsted, by i Danmark.Uttale: [`ringsted]Les meir om nordiske stadnamn.

Roskilde i Danmark

Roskilde, by i Danmark.Uttale: [`råsskille]Les meir om nordiske stadnamn.

Rødby i Danmark

Rødby, by i Danmark.Uttale: [`rø:dby]Les meir om nordiske stadnamn.

Rødekro i Danmark

Rødekro, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`rø:de ´kro:]Les meir om nordiske stadnamn.

Rømø i Danmark

Rømø, øy i Danmark.Uttale: [`rø:mø]Les meir om nordiske stadnamn.

Rønne i Danmark

Rønne, by i Danmark.Uttale: [`rønne]Les meir om nordiske stadnamn.

Rørvig i Danmark

Rørvig, badestad i Danmark.Uttale: [`rø:rvig]Les meir om nordiske stadnamn.

Saltholm i Danmark

Saltholm, øy i Danmark.Uttale: [`salthålm]Les meir om nordiske stadnamn.

Samsø i Danmark

Samsø, øy i Danmark.Uttale: [`samsø]Les meir om nordiske stadnamn.

Sæby i Danmark

Sæby, by i Danmark.Uttale: [`sæ:by]Les meir om nordiske stadnamn.

Sjælland i Danmark

Sjælland, øy i Danmark; sjællendar/sjællender, sjællandsk.Uttale: [´sjellann]Les meir om nordiske stadnamn.

Skagen i Danmark

Skagen, by i Danmark.Uttale: [´ska:gen]Les meir om nordiske stadnamn.

Skive i Danmark

Skive, by i Danmark.Uttale: [`ski:ve]Les meir om nordiske stadnamn.

Skjern i Danmark

Skjern, by i Danmark.Uttale: [sjærn]Les meir om nordiske stadnamn.

Slagelse i Danmark

Slagelse, by i Danmark.Uttale: [`sla:gelse]Les meir om nordiske stadnamn.

Sorø i Danmark

Sorø, by i Danmark; soransk.Uttale: [`so:rø]Les meir om nordiske stadnamn.

Sønderjylland i Danmark

Sønderjylland, den søre delen av Jylland, Danmark; sønderjyde, sønderjysk.Uttale: [`sønnerjyllann]Les meir om nordiske stadnamn.

Stauning i Danmark

Stauning, flyplass i Danmark.Uttale: [`stauning]Les meir om nordiske stadnamn.

Stenløse i Danmark

Stenløse, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`ste:nløse]Les meir om nordiske stadnamn.

Storebælt i Danmark

Storebælt, sundet mellom Fyn og Sjælland i Danmark.Uttale: [`sto:rebelt]Les meir om nordiske stadnamn.

Støvring i Danmark

Støvring, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`støvring]Les meir om nordiske stadnamn.

Strøget i Danmark

Strøget, gågate i København, Danmark.Uttale: [´strø:ge]Les meir om nordiske stadnamn.

Struer i Danmark

Struer, by i Danmark.Uttale: [´stru:er]Les meir om nordiske stadnamn.

Thisted i Danmark

Thisted, by i Danmark.Uttale: [`ti:sted]Les meir om nordiske stadnamn.

Thy i Danmark

Thy , landskap i Danmark.Uttale: [ty:]Les meir om nordiske stadnamn.

Thyborøn i Danmark

Thyborøn, stasjonsby i Danmark.Uttale: [tybo´røn]Les meir om nordiske stadnamn.

Tinglev i Danmark

Tinglev, stasjonsby i Danmark.Uttale: [`tinglev]Les meir om nordiske stadnamn.

Toftlund i Danmark

Toftlund, tettstad i Danmark.Uttale: [`tåftlunn]Les meir om nordiske stadnamn.

Tønder i Danmark

Tønder, by i Danmark.Uttale: [´tønder]Les meir om nordiske stadnamn.

Tranebjerg i Danmark

Tranebjerg, tettstad i Danmark.Uttale: [`tra:nebjerg]Les meir om nordiske stadnamn.

Vamdrup i Danmark

Vamdrup, by i Danmark.Uttale: [´vamdrup]Les meir om nordiske stadnamn.

Varde i Danmark

Varde, by på Jylland, Danmark.Uttale: [`varde]Les meir om nordiske stadnamn.

Vejen i Danmark

Vejen, by i Danmark.Uttale: [`veien]Les meir om nordiske stadnamn.

Vejle i Danmark

Vejle, by i Danmark.Uttale: [`veile]Les meir om nordiske stadnamn.

Vendsyssel i Danmark

Vendsyssel, landskap i Danmark.Uttale: [`vennsyssel]Les meir om nordiske stadnamn.

Viborg i Danmark

Viborg, by i Danmark.Uttale: [`vi:bårg]Les meir om nordiske stadnamn.

Vojens i Danmark

Vojens, by i Danmark.Uttale: [`våiens]Les meir om nordiske stadnamn.